Śląski pakiet dla gospodarki

Obrazek wyróżniający dla wpisu Śląski pakiet dla gospodarki

ŚLĄSKI PAKIET DLA GOSPODARKI
W związku z trudną sytuacją w gospodarce regionu wynikającą z panującej obecnie pandemii wywoływanej przez koronawirusa, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Zarząd Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego opracował „Śląski pakiet dla gospodarki”, jako uzupełnienie działań administracji rządowej, który obejmuje swoim zasięgiem pięć filarów:

➡️ pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego;
➡️ wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy;
➡️ wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP i uproszczenia dla MŚP;
➡️ samorządowe działania wspierające;
➡️ wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

Szczegółowe informacje nt. dostępnych środków i warunków ich pozyskania na stronie internetowej: https://dlagospodarki.slaskie.pl/

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress