Samorządowcy z regionu apelują do rządu

Obrazek wyróżniający dla wpisu Samorządowcy z regionu apelują do rządu

🔵 Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje do rządu, by ten w ramach trzeciej wersji tarczy antykryzysowej wsparł samorządy lokalne adekwatnie do skali czekających je problemów związanych z rozwojem i skutkami epidemii koronawirusa.

 

🔵 W dzisiejszym zdalnym posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów udział wziął Starosta Mikołowski Mirosław Duży. Samorządowcy z regionu w swoim stanowisku podkreślają, że gwałtownie spadają dochody samorządów. Wpływ mają na to zarówno społeczno-gospodarcze skutki epidemii, jak i wprowadzone w zeszłym roku zmiany podatkowe, które znacznie uszczupliły budżety gmin i powiatów.

🔵 Wobec bardzo trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych, według Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, zasadne jest zwolnienie ich ze składek powszechnego ubezpieczenia społecznego pracowników oraz składek na rzecz PFRON.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress