Samorządowcy jednym głosem w sprawie przekazania danych – WYBORY PREZYDENTA RP

Obrazek wyróżniający dla wpisu Samorządowcy jednym głosem w sprawie przekazania danych – WYBORY PREZYDENTA RP
SAMORZĄDOWCY JEDNYM GŁOSEM W SPRAWIE PRZEKAZANIA DANYCH – WYBORY PREZYDENTA RP
 
Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nie ma wątpliwości, że w działaniach związanych z majowymi wyborami samorząd lokalny będzie mówił jednym głosem. Będzie nim rozsądek i odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców w szerokim tego słowa znaczeniu. W dzisiejszym zdalnym posiedzeniu Zarządu uczestniczył Starosta Mikołowski Mirosław Duży.
 
„Moment, w którym jesteśmy pokazuje, jak ważna jest współpraca samorządów lokalnych w ramach samorządowych stowarzyszeń i związków. Właściwie każdego dnia odbywają się rozmowy, w trakcie których samorządowcy w całej Polsce wypracowują wspólne stanowiska w najważniejszych kwestiach” – powiedział Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Związku Miast Polskich, podczas zdalnego posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 
Były wieloletni Prezydent Gliwic zwrócił uwagę, że taką jedność widać między innymi w opiniach samorządów lokalnych w zakresie wczorajszego wniosku Poczty Polskiej SA dotyczącego udostępnienia danych ze spisu wyborców, na potrzeby organizacji wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP. Opinie te są pokłosiem prawnych analiz aktualnych przepisów, ale są też wyrazem troski o bezpieczeństwo danych osobowych mieszkańców, podkreślił Senator RP.
 
„Pamiętajmy, że w tym przypadku za udostępnienie danych osobowych bez podstawy prawnej grozi sankcja karna „liczona” w latach więzienia. W nowelizacji tzw. ustawy o COVID-19 nie ma takiej podstawy” – powiedział Zygmunt Frankiewicz.
 
„Musimy wykazać się rozsądkiem i odpowiedzialnością w tym zakresie. Nie możemy ulegać naciskom. Do urzędów docierają wnioski mieszkańców, w których nie wyrażają oni zgody na przekazanie ich danych osobowych Poczcie Polskiej. Nie możemy tego lekceważyć” – podkreślił Marian Błachut, Burmistrz Czechowic-Dziedzic, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 
Zarząd Związku w wyniku dyskusji podjął jednogłośnie decyzję o wystosowaniu do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w woj. śląskim komunikatu w sprawie nieprzykazania Poczcie Polskiej SA danych ze spisu wyborców, na potrzeby organizacji wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP (komunikat zamieszczaamy poniżej).
 
Z dostępnych Zarządowi opinii prawnych jednoznacznie wynika brak podstaw prawnych do podjęcia takich działań. Nie została bowiem zakończona ścieżka legislacyjna dotycząca ustawy wprowadzającej wybory korespondencyjne. Co więcej, udostępnienie tych danych może narazić organy wykonawcze gmin na poważne sankcje prawne. Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest zbieżny ze stanowiskami w tej sprawie innych organizacji samorządowych, w tym stanowiskiem Związku Miast Polskich.
 
Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika stwierdził, że wszystkie kwestie związane z organizacją majowych wyborów rodzą istotne wątpliwości, a w praktyce mogą doprowadzić do wzrostu zachorowań. Dodał jednak, że najbardziej frustruje w tej sytuacji coś innego:
 
„Chcemy zajmować się wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców i służby zdrowia w walce z koronawirusem. Tymczasem musimy analizować opinie prawne związane z tym, czy działania w zakresie majowych wyborów podejmowane przez organy centralne są zgodne z przepisami” – powiedział Prezydent Rybnika
 
żródło: silesia.org.pl/własne
 
KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU WS. UDOSTĘPNIENIA DANYCH – WYBORY PREZYDENTA RP
 
Zarząd Związku podczas posiedzenia w dn. 24 kwietnia 2020 przyjął jednogłośnie komunikat w sprawie nieprzekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A., na potrzeby organizacji wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP.
 
Z dostępnych Zarządowi opinii prawnych jednoznacznie wynika brak podstaw prawnych do podjęcia takich działań. Nie została bowiem zakończona ścieżka legislacyjna dotycząca ustawy wprowadzającej wybory korespondencyjne. Co więcej, udostępnienie tych danych może narazić organy wykonawcze gmin na poważne sankcje prawne.
 
Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest zbieżny ze stanowiskami w tej sprawie innych organizacji samorządowych, w tym stanowiskiem Związku Miast Polskich.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress