Namioty strażackie jako polowe izby przyjęć

Obrazek wyróżniający dla wpisu Namioty strażackie jako polowe izby przyjęć

Specjalne strażackie namioty stanęły przed Centrum Zdrowia w Mikołowie oraz mikołowskim Szpitalem św. Józefa.

Namioty będą pełnić funkcję polowych izb przyjęć. Będą służyć do przyjmowania pacjentów, którzy są zainfekowani, to w nich będzie obywać się tzw. triage. Chodzi o to, by rozdzielić dwa strumienie osób – tych, którzy potencjalnie mają infekcję, od tych, którzy zakażeni nie są. Jeżeli okaże się, że chory jest z grupy ryzyka lub może być zarażony, to właśnie w namiocie będzie oczekiwał na specjalny transport do szpitala zakaźnego. To rozwiązanie pozwala chronić szpitale przed przerwami wynikającymi z potrzeby dekontaminacji, czyli oczyszczenia powierzchni i pomieszczeń z substancji szkodliwych dla zdrowia i życia.

Zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress