Tarcza antykryzysowa – nabór wniosków. Pytania i odpowiedzi

Obrazek wyróżniający dla wpisu  Tarcza antykryzysowa – nabór wniosków. Pytania i odpowiedzi

Od 15 kwietnia trwa nabór wniosków  przedsiębiorców ubiegających się  o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne związanych z realizacja zapisów tarczy antykryzysowej.

W związku z sygnałami otrzymywanymi od przedsiębiorców więcej wniosków możemy spodziewać się w maju.

– Na razie wpłynęły jedynie pojedyncze dokumenty, zaś większej ich liczby spodziewamy się w połowie maja, gdyż wtedy przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność w połowie marca będą mogli określić skalę poniesionych strat.  Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych dwóch  kolejnych miesięcy  tego roku w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego. W przypadku gdy przedsiębiorca we wniosku wpisał, że spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30 procent, to wypłacane przez trzy miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić. Dlatego jeśli wnioskodawca przewiduje, że  spadek obrotów będzie wyższy i chciałby otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów  – zaznacza Teresa Miguła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie.

Wysokość dofinansowania obliczona jest według  spadku obrotów.

 – Jeśli  obroty przedsiębiorcy obniżyły się o co najmniej 30 procent, to może być przyznane dofinansowanie  w wysokości nieprzekraczającej 50 procent wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Jeśli spadek wyniósł 50 procent, to  można uzyskać 70 procent, a jeśli jest to 80 procent – 90 procent  wynagrodzeń.  Ważne jest jednak, że nie może to być kwota większa niż minimalne wynagrodzenie, czyli w pierwszym przypadku 50 procent najniższego wynagrodzenia, w drugim 70, a w trzecim 90 procent  – dopowiada.

Jak złożyć dokumenty

Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej: www.praca.gov.pl – Tarcza antykryzysowa, poczty: na adres urzędu oraz: korzystając ze skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do PUP.
Uprawnionymi do ich składania są przedsiębiorcy, którzy mają swoją siedzibę na terenie powiatu mikołowskiego lub też na terenie naszego powiatu znajduje się miejsce wykonywania pracy przez pracowników.
Ważne jest, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku i uczynić to w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć wszystkie załączniki, w tym podpisany wzór umowy i załącznik dotyczący pomocy publicznej.
Przedsiębiorca załącza dodatkowo: wykaz pracowników zawierający imienną listę osób objętych umową, formularz pomocy publicznej, podpisany wzór umowy oraz kalkulatory spadku obrotów i dofinansowania.

Nie można z kilku źródeł

– Jeśli chodzi pytanie, z którymi zwracali się przedsiębiorcy, to główne kwestie dotyczyły tego, czy można składać wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń zarówno w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie i Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz w ZUS. Przepisy w tej materii wskazują, że nie można uzyskać  dopłat na ten sam cel z kilku źródeł, czyli nie można składać wniosków na ten sam zakres do kilku instytucji. Nie dotyczy to jednak  innych form wsparcia chociażby   pożyczek dla mikroprzedsiębiorców – wyjaśnia Teresa Miguła.
Więcej szczegółów można uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej, PUP Mikołów, Facebooku oraz bezpośrednio u pracowników PUP pod numerami telefonów: 576-246-953, 608-074-105, 796-760-621, 796-761-437, 796-758-128, 796-757339 i 576-248-222 .

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress