KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE

Obrazek wyróżniający dla wpisu KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE

SZANOWNI PAŃSTWO
W celu zapewnienia ciągłości pracy tutejszego organu nadzoru budowlanego w związku z epidemiologicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów urzędu i naszych pracowników, wprowadza się czasowe ograniczenia w działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mikołowie.

Załatwianie spraw, udzielanie informacji oraz komunikacja z Inspektoratem będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem:

• operatora pocztowego na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów (budynek Starostwa Powiatowego w Mikołowie),
• poprzez specjalne wrzutnie na pisma w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie,
• telefonicznie: (32) 22 444 69,
• drogą elektroniczną na adres: pinbmi@vp.pl lub poprzez platformę ePUAP.

Równocześnie informuję iż od dnia 16 marca b.r. została ograniczona do niezbędnego minimum praca w terenie (kontrole, oględziny).
Zgodnie Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., 20 marca 2020 r., 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie wykonuje wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom (paragraf 10 ww. rozporządzenia).
Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie będzie informował na bieżąco.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress