Informacja Wydziału Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

Obrazek wyróżniający dla wpisu Informacja Wydziału Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374), Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie pracuje częściowo w trybie pracy zdalnej.
W związku z powyższym, ewentualny kontakt z tut. Wydziałem, zważając na przepisy KPA, należy ograniczyć do formy pisemnej (preferowany jest kontakt poprzez placówkę publicznego operatora pocztowego lub platformę e-PUAP). Jednocześnie wyjaśniamy, że troje pracowników pełni dyżur w siedzibie tut. Urzędu, co umożliwia kontakt telefoniczny w sprawach pilnych. Numer infolinii dla wydziału to: (32) 32 48 244.
Z góry dziękujemy za współpracę w powyższym zakresie.

Uprzejmie prosimy o przemyślenie planów inwestycyjnych w najbliższym czasie oraz składanie wniosków i dokumentów tylko w pilnych sprawach.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress