115 tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych

Obrazek wyróżniający dla wpisu 115 tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych

🔵 Ponad 115 tysięcy złotych Powiat Mikołowski przeznaczył już na zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekcyjnych oraz sprzętu niezbędnego w walce z koronawirusem. Maseczki ochronne, rękawice, przyłbice, dozowniki płynów dezynfekcyjnych oraz opryskiwacze ciśnieniowe służące do dekontaminacji trafiły w miarę przekazywanego zapotrzebowania do jednostek organizacyjnych podległych Staroście Mikołowskiemu. W środki ochronny osobistej zaopatrzeni zostali również pracownicy Starostwa Powiatowego.

➡️ Centrum Zdrowia w Mikołowie
400 maseczek FPP2
10 000 maseczek chirurgicznych

➡️ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
100 par rękawic ochronnych
100 maseczek ochronnych
4 przyłbice ochronne
25 l płynu dezynfekującego

➡️ Powiatowy Urząd Pracy
220 maseczek ochronnych
25 l płynu dezynfekującego

➡️ Dom Dziecka w Orzeszu
200 par rękawic ochronnych
100 maseczek ochronnych
15l płynu dezynfekcyjnego
30 maseczek FPP2
dozownik do płynu dezynfekującego
5 przyłbic ochronnych

➡️ Dom Pomocy Społecznej Orzesze
50 l płynu dezynfekującego
60 maseczek FPP2

➡️ Powiatowy Zarząd Dróg
12 przyłbic ochronnych
150 maseczek ochronnych
100 par rękawic ochronnych
20 l płynu dezynfekującego

➡️ Dom Pomocy Społecznej Borowa Wieś
1000 sztuk maseczek ochronnych

➡️ Gmina Ornontowice
25 l płynu dezynfekującego

➡️ Gmina Orzesze
25 l płynu dezynfekującego

➡️ Gmina Łaziska Górne
25 l płynu dezynfekującego

➡️ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
100 par maseczek ochronnych
40 sztuk maseczek FPP2
110 sztuk maseczek ochronnych
15 l płynu dezynfekującego

➡️ Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
100 maseczek ochronnych

➡️ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
20 przyłbic oraz maseczki i rękawiczki ochronne.

🔵 W dyspozycji Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego jest spory zapas zarówno środków ochrony osobistej jak i płynów dezynfekcyjnych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress