Konsultacje w sprawie rozkładu godzin pracy aptek

Obrazek wyróżniający dla wpisu Konsultacje w sprawie rozkładu  godzin pracy aptek

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018, §5 pkt 1 ust. 3 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 poz. 3626.

Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 30.03.2020 r., a zakończą w dniu 06.04.2020 r. o godz. 24.00.

Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: konsultacjeie@mikolowski.pl .

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.

 

Za Zarząd

Mirosław Duży

Starosta Mikołowski

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress