Spotkanie włodarzy w UG Ornontowice

Obrazek wyróżniający dla wpisu Spotkanie włodarzy w UG Ornontowice

18 lutego  w siedzibie ornontowickiego urzędu spotkali się włodarze pięciu gmin powiatu mikołowskiego oraz przedstawiciele starostwa.

W rozmowach uczestniczyli: Starosta Powiatu Mikołowskiego – Mirosław Duży, Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego – Tadeusz Marszolik, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Grażyna Nazar, Burmistrz Miasta Mikołów – Stanisław Piechula, I Zastępca Burmistrza Miasta Mikołów – Mateusz Handel, Burmistrz Miasta Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta Orzesze – Mirosław Blaski, Wójt Gminy Wyry – Barbara Prasoł oraz Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra.

Było to pierwsze z nowego cyklu spotkań roboczych o nazwie „G-6” mających na celu zacieśnienie współpracy między wszystkimi włodarzami naszego powiatu i poruszanie istotnych spraw rangi bieżącej.

informacja własna UG Ornontowice

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress