Pozwolenia, wyburzenia, ZRID-y

Obrazek wyróżniający dla wpisu Pozwolenia, wyburzenia, ZRID-y

2401 – tyle w ubiegłym roku wpłynęło do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej wniosków, z czego 1374 sprawy zakończyły się wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Przyjęto 602 zgłoszenia o przystąpieniu do budowy lub wykonaniu robót budowlanych oraz 141 zgłoszeń BIP dotyczących domów mieszkalnych jak i sieci oraz stacji transformatorowych.

Jeśli chodzi o rozbiórki to wydano 36 takich decyzji, a także jedną ZRID (w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).

Zrealizowano 67 wniosków o informacje dotyczące wydanych decyzji i zgłoszeń w zakresie Prawa Budowlanego. W ubiegłym roku wydano 11 postanowień o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Wniosków o uzgodnienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego było w minionym roku 21.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress