Pożegnanie prezesa i szybka kolej przez powiat

Obrazek wyróżniający dla wpisu Pożegnanie prezesa i szybka kolej przez powiat

Od pożegnania i podziękowań dla Władysława Perchaluka, dotychczasowego Prezesa Spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie zarządzającego m.in. Szpitalem Powiatowy, rozpoczęła się dzisiejsza XVI sesja Rady Powiatu. Podziękowania prezesowi Perchalukowi w imieniu władz powiatu złożyli przewodnicząca Rady Barbara Pepke oraz wicestarosta Tadeusz Marszolik. Ten podkreślił, że dotychczasowy prezes Centrum Zdrowia, przez 9 lat był związany z ochroną zdrowia w powiecie, wcześniej prowadząc również mikołowski Szpital Św. Józefa.

W dalszej części obrad Dominik Makowski, przewodniczący mikołowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przedstawił informacje o działalności tego stowarzyszenia. Na terenie naszego powiatu PSONI prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołowie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach, a w końcu ubiegłego roku stowarzyszenie to rozpoczęło realizacje programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg wraz z informacją o planie remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2020 r. Podjęli również uchwałę w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2020 do 2032 z autopoprawką Zarządu do budżetu. Ta dotyczy dofinansowania zakupu dwóch nieoznakowanych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji. Przeznaczona na ten cel kwota 30 tys. zł to część niezbędnego do zakupu wkładu własnego, a pojazdy w przyszłości mają służyć mundurowym w Mikołowie i Łaziskach Górnych.

W serii głosowań radni podjęli również uchwały w sprawach:
– wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego
– przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Mikołowskiego na 2020 rok
– wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Poza blokiem uchwał żywą dyskusję wśród radnych wywołała przedstawiona przez wicestarostę Tadeusza Marszolika i sekretarza powiatu Łukasza Rygułę informacja o rządowych planach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i związanych z tym kontrowersjach dotyczących przebiegu przez teren powiatu mikołowskiego jednej z tras tzw. szybkiej kolei. Radni podzielili obawy mieszkańców co do trzech wariantów przebiegu planowanej linii kolejowej 170. Te już zostały oprotestowane m.in. przez mieszkańców Mikołowa i Ornontowic. Według tych planów szybka kolej miałaby przecinać m.in. Śląski Ogród Botaniczny. Zaniepokojeni tym faktem radni podkreślali, że taka inwestycja oznaczałaby zmarnowanie wielomilionowych nakładów poniesionych na budowę i dotychczasową działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ze stosowną uchwalą i apelem do rządzących radni poczekają do 10 marca, wtedy zakończą się konsultacje społeczne w sprawie przebiegu tras szybkiej kolei. Kolejna sesja Rady Powiatu Mikołowskiego odbędzie się 25 marca i poświęcona będzie sprawom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Więcej na e-sesja na stronie mikołowski.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress