Więcej pożarów, mniej alarmów fałszywych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Więcej pożarów, mniej alarmów fałszywych

Strażacy z KP PSP w Mikołowie w trakcie minionego roku wyjeżdżali w całym powiecie mikołowskim 1490 razy, w tym 226 interwencji to pożary, 1142 miejscowe zagrożenia i 122 alarmy fałszywe. Dla porównania rok wcześniej wszystkich wyjazdów było 1411, z czego 214 to pożary, 1073 miejscowych zagrożeń, 124 alarmów fałszywych. Był to więc wzrost o 5,6 procent w porównaniu z 2018 rokiem. Liczba pożarów na dzień 31.12.2019 roku wzrosła o 5,6% w stosunku do dnia 31.12.2018 roku. Zanotowano również wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 6,4%, natomiast ilość alarmów fałszywych spadła o 1,6% w stosunku do dnia 31.12.2018 roku.


Jeśli chodzi o poszczególne gminy to najwięcej interwencji odnotowano w Mikołowie. Ogółem było ich 684 z czego 93 to pożary, 528 – miejscowe zagrożenia a 63 alarmy fałszywe.

W Orzeszu liczba wszystkich wyjazdów to 319 z czego 44 to pożary, 262 miejscowe zagrożenia zaś 13 fałszywe alarmy. W Łaziskach Górnych 295 to liczba wszystkich zdarzeń 66 – pożary, 201 miejscowe zagrożenia, a 28 alarmy uznane za fałszywe. W Wyrach 124 to liczna wszystkich zdarzeń 14 to pożary, 95 miejscowe zagrożenia , a 15 fałszywe alarmy. W Ornontowicach ze wszystkich 68 interwencji do pożarów wyjeżdżano dziewięć razy, do miejscowych zagrożeń 56 zaś fałszywych alarmów odnotowano trzy. Jeśli chodzi o wypadki śmiertelne i osoby ranne to takich zdarzeń w ciągu 12 miesięcy w strażackiej statystyce odnotowano 14 rannych zostało 179 osób , w tym dzieci to 25. Jeśli chodzi o wartość bezpowrotnie utraconego mienia w związku ze zdarzeniem we wszystkich interwencjach to szacunkowo kwota ta wyniosła ok 108 728,9 tys. zł . Za cały 2018 było to  6699,2 tys. zł.

Główne przyczyny powstałych pożarów to: nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i mechanicznych, nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym, podpalenia oraz wady urządzeń i instalacji elektrycznych. Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń to; nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie, anomalia pogodowe, gwałtowne opady atmosferyczne, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne.

Najważniejsze interwencje w 2019 roku na terenie powiatu mikołowskiego

18.02.2019r. Łaziska Górne ul. Dworcowa: zderzenie mikrobusu z samochodem osobowym
w wyniku czego 2 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów polegały m.in na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy ZRM, kierowaniu ruchem drogowym, usunięciu części powypadkowych oraz neutralizacji wycieków powstałych na skutek zdarzenia. Do akcji zadysponowane zostały 3 zastępy PSP oraz 3 OSP, łącznie na miejscu akcji pracowało 30 ratowników.

28.02.2019r. Łaziska Górne ul. Wyrska: pożar tworzyw sztucznych zgromadzonych w workach typu „big bag”. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów piany ciężkiej w natarciu na palące się składowisko oraz podaniu dwóch prądów wody w obronie na nieobjęte pożarem opakowania, dowożeniu wody na potrzeby działań gaśniczych, oświetlenia terenu akcji, przekopaniu przy pomocy koparko-ładowarki tlących się opakowań, skontrolowaniu pogorzeliska przy pomocy kamery termowizyjnej, przelaniu pogorzeliska. W działaniach udział wzięło 8 zastępów PSP oraz 8 OSP, 61 ratowników.

10 i 11. 03. 2019r. powiat mikołowski: zastępy JRG Mikołów wraz z zastępami jednostek OSP brały udział w 187 interwencjach dotyczących usuwania skutków anomalii pogodowych związanych z występowaniem silnego wiatru w powiecie mikołowskim. Najczęstszymi przyczynami wyjazdów zastępów do zdarzeń były powalone na jezdnię drzewa, zerwane poszycia dachowe i linie energetyczne.

25.04.2019r. Gostyń ul. Tyska, pożar lasu: działania zastępów polegały na podaniu pięciu prądów wody, budowie stanowiska wodnego (Stary Staw) przelaniu pogorzeliska i ugaszenie pożaru. W działaniach udział wzięło 12 zastępów PSP oraz 9 OSP, 76 ratowników oraz samoloty gaśnicze.

25.06.2019r. Mikołów ul. Żwirki i Wigury, pożar hali produkcyjno-magazynowej. Działania przybyłych jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu mediów do obiektu, podawaniu prądów gaśniczych w natarciu na palący się obiekt, podawaniu prądów gaśniczych w obronie na sąsiadujące obiekty i zaparkowane samochody, schładzaniu zbiorników z propanem – butanem, azotem oraz kontroli ich temperatury, ewakuacji mienia w tym wyniesieniu ze strefy zagrożenia 26 butli propan – butan, wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych, pomiaru powietrza na obecność niebezpiecznych substancji oraz związków, chemicznych na miejscu zdarzenia i najbliższej okolicy, przeszukaniu obiektu. Do działań zadysponowane zostały jednostki OSP powiatu mikołowskiego, a także plutony gaśnicze z Katowic, Gliwic, Pszczyny, Tychów, Chorzowa oraz dodatkowe drabiny mechaniczne, lekki samochód ratownictwa chemicznego oraz kontener z aparatami ochrony dróg oddechowych. W działaniach udział wzięło 48 zastępów straży pożarnej (w tym 24 OSP).

17.07.2019r. Mikołów ul. Bluszcza: pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym. Działania zastępów straży pożarnej polegały na podaniu pięciu prądów wody (dwóch z drabin mechanicznych na dach, dwóch do wewnątrz budynku oraz jednego na zewnątrz), kontroli mieszkań znajdujących się pod miejscem pożaru jak i przyległych do nich, nie stwierdzając jakichkolwiek osób, wyniesieniu z mieszkania objętego pożarem butli propan-butan, wykonaniu otworów wentylacyjnych w poszyciu dachu, przewietrzeniu budynku, ewakuacji mienia z lokalu gastronomicznego i mieszkania objętego pożarem, dokonaniu kontroli wszystkich mieszkań na górnej kondygnacji przy użyciu kamery termowizyjnej oraz mierników. W działaniach udział wzięło 18 zastępów, 64 ratowników.

20.07.2019r. Mikołów ul. Rusinów: wypadek w wyniku, którego traktor wraz z przyczepą przewrócił się na traktorzystę i dziecko. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu burzącego i hydraulicznego, wydobyciu poszkodowanego spod przewróconego ciągnika, pomocy w resuscytacji poszkodowanego mężczyzny, zabezpieczeniu lądowania śmigłowca LPR, pomocy pogotowiu w transporcie poszkodowanego dziecka do śmigłowca oraz oświetlaniu miejsca zdarzenia. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon kierującego traktorem, a dziecko w stanie ciężkim zostało zabrane śmigłowcem LPR do szpitala. W działaniach udział wzięło 4 zastępy, 14 ratowników.

31.08.2019r. Mikołów ul. Sosnowa: zderzenie dwóch samochodów osobowych, którymi podróżowało łącznie pięć osób. Działania zastępów straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu terenu akcji, wykonaniu stabilizacji pojazdu, wykonaniu dostępu do 3 osób uwięzionych w pojeździe przy pomocy narzędzi hydraulicznych, ewakuacji dwóch osób poszkodowanych przytomnych na zewnątrz pojazdu (jedna osoba zabrana do szpitala przez ZRM, u drugiej osoby po reanimacji w karetce lekarz stwierdził zgon, odstąpiono od ewakuacji trzeciej osoby po stwierdzeniu zgonu przez lekarza), czwarta osoba, która znajdowała się poza pojazdem została zabrana przez ZRM do szpitala. W działaniach udział wzięło 7 zastępów, 35 ratowników.

3.10.2019r. Mikołów ul. Przelotowa: wstrząs górotworu w KWK Ruda Ruch Bielszowice szyb nr.VI. W wyniku wstrząsu 11 osób zostało rannych i jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz lądowania trzech śmigłowców LPR, sprawieniu namiotu pneumatycznego, w którym ratownicy medyczni udzielali pierwszej pomocy oraz pomocy zespołom ratownictwa medycznego
w transporcie osób poszkodowanych z szybu kopalni do namiotu oraz z namiotu do karetek i śmigłowców. Jedenastu poszkodowanych górników zostało zabranych przez ZRM i LPR do szpitali. Na miejscu zdarzenia pracowały 3 załogi śmigłowców LPR, 8 karetek pogotowia, 11 zastępów straży pożarnej. Łącznie na miejscu pracowało 30 ratowników medycznych oraz 37 strażaków.

9.10.2019r. Mikołów ul. Konstytucji 3-go Maja: emisja tlenku węgla w budynku wielorodzinnym. Działania zastępów polegały na: wykonaniu pomiarów na obecność tlenku węgla w mieszkaniu, sprawdzeniu wszystkich mieszkań w budynku na obecność tlenku węgla, pomocy ZRM w transporcie poszkodowanych do karetek pogotowia. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało zabranych do szpitala na badania. W działaniach były zaangażowane 2 zastępy, 8 ratowników.

23.10.2019r. Łaziska Górne ul. Cieszyńska: pożar na terenie zakładu produkującego palety drewniane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na podaniu trzech prądów w natarciu na pożar w tym jednego z podnośnika hydraulicznego oraz jednego prądu wody w obronie na przyległe budynki. Podczas działań ewakuowano mienie znajdujące się w budynku, które było zagrożone rozprzestrzenieniem się pożaru. Po ugaszeniu pożaru oraz dokładnym przelaniu pogorzeliska sprawdzono przyległe obiekty kamerą termowizyjną. W działaniach udział wzięło 17 zastępów, 46 ratowników.

W ramach działalności kontrolno – rozpoznawczej realizowanej przez Komendę Powiatową PSP w 2019 roku przeprowadzono łącznie 83 czynności kontrolnych obejmujących 90 obiektów. Kontrole obiektów w znacznej ich części wykazują, że stan zabezpieczenia przeciwpożarowego systematycznie się poprawia. Jednakże, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, wydano 19 decyzji zobowiązujących właścicieli i zarządców obiektów do usunięcia występujących nieprawidłowości.

Oprócz działań ratowniczo – gaśniczych KP PSP Mikołów uczestniczyła w kampaniach i przedsięwzięciach mających na celu poprawę bezpieczeństwa a w szczególności:

Kręci mnie bezpieczeństwo” kampania społeczna pod patronatem ministra MSWiA – spotkania w szkołach, informacje na temat bezpiecznych zachowań w czasie nauki, pracy i wypoczynku.

Kręci mnie bezpieczeństwo w wakacje” kampania społeczna pod patronatem ministra MSWiA – promocja bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” – to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Spotkania z seniorami, uczniami w szkołach, zarządcami i administratorami spółdzielni oraz wspólnot.

Ewakuacje – przeprowadzanie próbnych ewakuacji w szkołach oraz przedszkolach na terenie powiatu gdzie po ich zakończeniu omawiano z uczestnikami zasady zachowania się podczas zagrożenia.

Spartakiada z Hektorem – wspólna promocja bezpieczeństwa z Policją i Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Młodzież Zapobiega Pożarom” – turnieje wiedzy pożarniczej szczebla miejskiego i powiatowego.

Zawody sportowo – pożarnicze na szczeblu miejskim i powiatowym – jako forma intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych oraz popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ćwiczenia i manewry strażackie – organizowane na obiektach przemysłowych, oświatowych, użyteczności publicznej, kompleksach leśnych.

Warsztaty szkoleniowe – dotyczące działań podczas zdarzeń na akwenach wodnych i pożarów kompleksów leśnych.

Pokazy sprzętu – przeprowadzano pokazy sprzętu pożarniczego i ratowniczego oraz symulację działań ratowniczo-gaśniczych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress