NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, NIEODPŁATNA MEDIACJA w 2020 roku

Obrazek wyróżniający dla wpisu NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE,  NIEODPŁATNA MEDIACJA w 2020 roku
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W 2020 R.
Mieszkańcy powiatu mikołowskiego od początku 2020 roku mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prawej i po raz pierwszy z nieodpłatnej mediacji.
Pomoc można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego, min. w lokalach udostępnionych bezpłatnie przez samorządy gminne. Adwokaci udzielają pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy   Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych.

OSOBY UPRAWNIONE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest   stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę:
  1. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, Internet),
  2. poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
  3. poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
  4. poza punktem, w miejscu zamieszkania.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
REJESTRACJA
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 261 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 ze wskazaniem, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy nieodpłatnej mediacji).
Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:
  1. telefonicznie pod numerem (32) 32 48 261,
  2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów,
  3. osobiście lub przez osobę upoważnioną.
Harmonogram pracy punktów do pobrania poniżej:
PUNKTY NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO 2020 R.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress