Narada roczna policji

Obrazek wyróżniający dla wpisu Narada roczna policji

21 stycznia w mikołowskim Białym Domku zorganizowana została narada podsumowująca rok pracy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Uczestniczył w niej zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, komendant mikołowskiej komendy Dariusz Klimczak oraz jego zastępca Dariusz Waligóra, szefowie komisariatów w Łaziskach Górnych i Orzeszu, komendanci straży miejskich w Mikołowie i Łaziskach Górnych oraz Damian Krawczyk komendant KP PSP Mikołów jak i naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem starostwa powiatowego Wiesław Kawala.

Obecni byli także przedstawiciele samorządów oraz prokuratury rejonowej w Mikołowie. Władze powiatu reprezentował starosta mikołowski Mirosław Duży oraz radny Karol Szyszka, kierujący komisją Bezpieczeństwa Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu.

Przedstawiając informacje o pracy mikołowskiego garnizonu wskazano, iż obecnie liczy on 173 funkcjonariuszy, przy czterech wakatach. Jeśli zaś chodzi o liczbę przestępstw odnotowanych w 2019 roku, to ponad 44 procent spraw, to przestępstwa gospodarcze, zaś ponad 42 procent kryminalne.

W całym powiecie mikołowskim wszczęto 1017 postępowań dotyczących przestępstw kryminalnych przy wykrywalności rzędu 72,7 procent. W grupie siedmiu najbardziej uciążliwych dla obywateli przestępstw odnotowano spadek z 470 w 2018 do 356 w minionym. W tej grupie bójek i pobić zanotowano dziewięć, rok wcześniej 12, przypadków kradzieży było 163, rok wcześniej 197. Wzrosła za to liczba skradzionych aut z 16 do 20 przypadków.

O dwadzieścia przypadków mniej z 92 do 72 zanotowano kradzieży z włamaniem. Z kolei liczba rozbojów zmniejszyła się z 13 do 10 przy stuprocentowej wykrywalności.

Przedstawiając dane z zakresu ruchu drogowego wskazano, iż liczba wypadków drogowych była taka sama jak rok wcześniej – 52 wypadki, jednak liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z dwóch w 2018 do siedmiu w 2019. Jak podkreślano w trzech przypadkach ofiarami byli piesi, a w dwóch do śmiertelnego wypadku doszło na pasach, stąd też apel komendanta Romana Rabsztyna, o to by organizować spotkania policji z administratorami dróg, aby typować przejścia dla pieszych, które są niedoświetlone czy też źle oznakowanie, w celu poprawy bezpieczeństwa w tych miejscach.

Obecny na spotkaniu starosta przyznał, że pozytywne postrzeganie pracy policji i dobre efekty osiągane przez funkcjonariuszy, to również wynik dobrej współpracy tej formacji z innymi służbami i samorządami. Zapewnił także, że pomimo kolejnych zadań nakładanych przez rządzących na samorządy bez zapewnienia właściwego finansowania, starostwo jak i gminy powiatu mikołowskiego nadal wspierać będą policję. Dla przykładu w ubiegłym roku starostwo powiatowe przekazało 52 tysiące złotych na zakup nieoznakowanych radiowozów.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress