Informator dla rodziców i ósmoklasistów

Obrazek wyróżniający dla wpisu Informator dla rodziców i ósmoklasistów

Informator dla rodziców i ósmoklasistów

W 27 szkołach podstawowych działających na terenie Powiatu Mikołowskiego kształci się 845 uczniów klas ósmych, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Z myślą o nich Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego przygotował Informator dotyczący szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Wydano go w nakładzie prawie 1000 egzemplarzy, które w większości rozdysponowane zostaną wśród rodziców w trakcie wywiadówek podsumowujących pierwszy semestr nauki.

Broszura ta poza podstawowymi informacjami dotyczącymi adresów, numerów telefonów i stron internetowych poszczególnych placówek, zawiera informacje o ofercie kształcenia proponowanej od nowego roku szkolnego w każdej z pięciu szkół średnich.

Ulotka podaje również terminy Dni Otwartych oraz Dni Kariery zaplanowanych w poszczególnych szkołach. Warto przy tym zaznaczyć, iż Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie oferuje w ramach Dni Kariery konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców na terenie poszczególnych szkół. W trakcie spotkań możliwe będą rozmowy z doradcami zawodowymi poradni oraz badania diagnozujące zainteresowania, uzdolnienia młodych ludzi. Ich celem będzie określenie predyspozycji zawodowych, a co za tym idzie udzielenie wsparcia przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszego kierunku kształcenia oraz określenia ścieżki kariery. W trakcie indywidualnych spotkań możliwe będzie również uzyskanie informacji na temat: poszczególnych zawodów – czynności zawodowych, wymagań psychofizycznych, ścieżek kształcenia, sposobów poszukiwania pracy oraz przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Powiatowy Urząd Pracy ze swej strony podczas Dni Kariery oferuje spotkania z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie.

Uczniowie szkół podstawowych mogą skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych w ramach trzech bloków tematycznych:

 1. Predyspozycje zawodowe i wybór kierunku kształcenia” – wsparcie indywidualne lub zajęcia grupowe, skierowane głównie dla uczniów klas VII i VIII;

 2. Rynek pracy i zawody przyszłości” – zajęcia multimedialne i warsztatowe;

 3. Współpraca w zespole” – warsztaty grupowe wzmacniające umiejętności miękkie.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych PUP przygotował ofertę w zakresie:

 1. Kreator kariery” – kreowanie kariery zawodowej w oparciu o talenty i mocne strony;

 2. Spotkajmy się w pół drogi” – spotkania z pracodawcami i wizyty studyjne pozwalające młodzieży na poznanie lokalnych pracodawców, ich realnych oczekiwań wobec kandydatów, oferowanych warunków pracy i ścieżki kariery zawodowej w danej branży;

 3. Praca? Nauka? Własny biznes?” – analiza własnych predyspozycji w kontekście wymagań rynku pracy oraz możliwości edukacyjnych.

Również kadra pedagogiczna i szkolni doradcy zawodowi będą mogli skorzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w postaci:

 1. uczestnictwa doradców zawodowych w spotkaniach z rodzicami w szkołach;

 2. udostępnienia nieodpłatnie materiałów dydaktycznych;

 3. organizacji paneli ekspertów oraz spotkań w formule World Cafe dla szkolnych doradców zawodowych.

Terminy spotkań doradców zawodowych PUP :

 • Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w dniu 07.02.2020r w godz. 12:00 – 17:00;

 • II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie w dniu 21.02.2020r w godz. 12:00 – 17:00;
 • Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie w dniu 27.02.2020r w godz. 12:00 – 17:00;

 • Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie w dniu 05.03.2020r w godz. 10:00 – 15:00;
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w dniu 13.03.2020r w godz. 12:00 – 17:00;
 • I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie w dniu 25.03.2020r w godz. 12:00 – 18:00.
 • informator szkol ponadpodstawowych
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress