SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI

Obrazek wyróżniający dla wpisu SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, iż w dniu 02 grudnia 2019 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020. Konsultacje społeczne miały charakter otwarty i przeprowadzone zostały w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej konsultacjeie@mikolowski.pl.

W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub wniosek. W świetle powyższego uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu w brzmieniu przedstawionym w projekcie niniejszej uchwały.

Za Zarząd

Mirosław Duży

Starosta Mikołowski

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress