SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Obrazek wyróżniający dla wpisu SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, iż w dniu 15 grudnia 2019 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego. Konsultacje społeczne miały charakter otwarty i przeprowadzone zostały w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej konsultacjebz@mikolowski.pl.

W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga czy wniosek. W świetle powyższego uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu w brzmieniu przedstawionym w projekcie niniejszej uchwały.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress