Projekt „Resistance” Erasmus + Młodzież

Obrazek wyróżniający dla wpisu Projekt „Resistance” Erasmus + Młodzież

http://Projekt „Resistance” Erasmus + MłodzieżJuż po raz kolejny uczniowie szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu uczestniczyli w projekcie „Resistance” Erasmus+ Młodzież, którego partnerem jest Powiat Mikołowski, zaś liderem Stowarzyszenie SEYF z Novoli we Włoszech.

Celem wymiany młodzieżowej „The Power of Media Literacy” było stworzenie grupy 40 młodych osób pochodzących z różnych stron Europy ( Bułgaria, Hiszpania, Włochy, Polska, Grecja), którzy wspólnie dyskutowali i zastanawiali się nad rozwiązaniem problemów jakimi są: brak tolerancji i akceptacji, dyskryminacja, radykalizm, rasizm oraz brak poszanowania dla drugiego człowieka.

Siedmioro uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego wraz z opiekunem Katarzyną Sternisko – nauczycielką z II LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie, dołączyło do projektu, by stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoi dzisiejsze społeczeństwo, zdobyć nową wiedzę na poszczególne tematy oraz poszerzyć znajomość języków obcych.

– W trakcie pobytu we Włoszech mogliśmy, zarówno uczniowie jak i opiekunowie, szlifować swój angielski, którym posługiwaliśmy się w kontaktach z pozostałymi uczestnikami. Mieliśmy również okazję na miejscu przekonać się czym jest problem emigracji, poznać punkt widzenia mieszkańców innych europejskich państw, szczególnie z południa naszego kontynentu, do których dociera największą liczba przybyszy z Afryki i Bliskiego Wschodu. Mieliśmy także możliwość spotkania się z emigrantami przebywającymi we Włoszech a przybyłymi z Nigerii i Nepalu – mówi Katarzyną Sternisko, nauczyciel języka angielskiego w II LO.

-W prowincji Apulia spędziliśmy 10 dni i z każdym dniem coraz bardziej zagłębialiśmy się w tematykę projektu, wymienialiśmy się naszymi doświadczeniami, odczuciami na dany temat oraz pomysłami na rozwiązanie problemów. Podczas trwania projektu pokazano nam jak duży i obszerny jest ten problem i jakie stanowi zagrożenia oraz że jego rozwiązanie nie jest wcale takie proste, lecz jakże istotne w dzisiejszej, zróżnicowanej pod względem kulturowym, obyczajowym, językowym, rasowym i religijnym Europie. Nie udało nam się znaleźć idealnego rozwiązania, mam jednak nadzieję, że nasze kolejne działania pomogą chociaż częściowo zmniejszyć ich skalę – relacjonuje Marcin Widuch jeden z uczestników wyjazdu.

W czasie wolnym uczestnicy mieli okazję poznać się nawzajem, wymienialiśmy się doświadczeniami wynikającymi z naszego pochodzenia, zwyczajów, kultury oraz języka. Dzięki temu mogliśmy z jednej strony poczuć różnice kulturowe oraz językowe, z drugiej zaś mieliśmy i nadal mamy wiele wspólnego.

Między to wszystko wplecione było zwiedzanie zabytkowych miejscowości Specchii i Lecce – jednego z najpiękniejszych miast na południu Włoch, poznawanie lokalnej kultury i historii. Zorganizowano dla nich koncert muzyki regionalnej z tego rejonu Włoch oraz warsztaty robienia makaronu. Odbył się także dzień w którym uczestnicy z poszczególnych państw prezentowało swój kraj. Kolejna wymiana młodzieżowa z udziałem naszych uczniów planowana jest na luty 2020 roku również we Włoszech.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress