Konsultacje w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego

Obrazek wyróżniający dla wpisu Konsultacje  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie  pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego

Zawiadomienie o konsultacjach  społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018, §5 pkt 1 ust. 3 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 poz. 3626.

Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 09.12.2019 r., a zakończą w dniu 15.12.2019 r. o godz. 24.00. Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: konsultacjebz@mikolowski.pl .

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.

 

Za Zarząd

Mirosław Duży

Starosta Mikołowski

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress