Informator pomocowy

Obrazek wyróżniający dla wpisu Informator pomocowy

W ramach programu Jednolitej Strategii Terytorialnej Spójnego Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego informujemy, że działający w ramach strategii Zespół ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w skład którego wchodzą przedstawiciele: MOPS Mikołów, MOPS Orzesze, MOPS Łaziska Górne, GOPS Ornontowice, GOPS Wyry, PCPR Mikołów oraz PPP Mikołów pod przewodnictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, opracował informator pomocowy dla dzieci i młodzieży, osób i rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia.

INFORMATOR POMOCOWY-JST-Powiat Mikołów

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress