Budżet i apel w sprawie szpitala

Obrazek wyróżniający dla wpisu Budżet i apel w sprawie szpitala

Od przyjęcia z rąk komendantki Hufca Ziemi Mikołowskiej ZHP hm. Marty Walczak przez wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Elżbietę Piechę Betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczęła się grudniowa sesja Rady Powiatu.

Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Rady Powiatu było w głównej mierze poświęcone przyjęciu budżetu powiatu na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2032. Radny przyjęli obie uchwały jednogłośnie.

Na tej samej sesji radni podjęli również m.in. uchwały w sprawie emisji obligacji, zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020 oraz zmian w budżecie na 2019 rok. Radni przegłosowali również apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Mikołowie.

Więcej na e-Sesja.

apel -szpital-powiatowy-6-pdf

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress