Zmiany w przepisach – rejestracja pojazdów do 30 dni

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zmiany w przepisach – rejestracja pojazdów do 30 dni

Wydział Komunikacji i Transportu przypomina o zmianach ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nakładającej na właściciela pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, który został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obowiązek jego rejestracji w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Za niedopełnienie tego obowiązku ustawodawca przewiduje kary pieniężne w wysokości od 200 zł do 1000 zł .

Taką samą karę pieniężną ustawodawca określił za nieprzestrzeganie przepisu art 78 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. niezawiadomienie starosty przez właściciela pojazdu zarejestrowanego, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

Kary pieniężne będzie nakładał starosta w drodze decyzji administracyjnej.

Przepisy powyższe wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress