WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Obrazek wyróżniający dla wpisu WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących uchwałyRady Powiatu Mikołowskiego ws. wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, które będą obowiązywały na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2020 r.

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/wyniki/sprawozdanie-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-uchwaly-rady-powiatu-mikolowskiego-ws-wysokosci-stawek-oplat-za-usuniecie-pojazdu-z-drogi-i-jego-przechowywanie-na-parkingu-strzezonym-oraz-wysokosci-kosztow-w-przypadku-odstapienia-od-wykonania-dyspozycji.html

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress