Wydarzenia tygodnia 18.11.2019 r. – 24.11.2019 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wydarzenia  tygodnia 18.11.2019 r. – 24.11.2019 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu pięciu pożarów: pustostanu, piwnicy (na terenie Mikołowa); potrawy w piekarniku, śmietnika
(na terenie Łazisk Górnych) oraz samochodu ciężarowego (na terenie Wyr).

Dziesięć interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia
to: dwa razy pomoc pogotowiu, uszkodzona skrzynia od gazu, wypadek samochodowy
(na terenie Mikołowa);plama oleju (na terenie Łazisk Górnych); pochylone drzewo, kolizja samochodowa, pomoc pogotowiu, olej na jezdni, zadymienie w kotłowni (na terenie Orzesza);wypadek drogowy (na terenie Wyr);zadymienie na klatce schodowej (na terenie Tychów).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały sześć przypadków kradzieży (wykryto jednego i ustalono trzech podejrzanych) oraz jeden przypadek kradzieży z włamaniem.

Miał miejsce jeden przypadek przestępstw narkotykowych (ustalono jednego podejrzanego). Zgłoszono również jeden przepadek przestępstw kryminalnych innych (zgłoszono i wykryto jednego podejrzanego).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano sześciu sprawców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali jedenaście zdarzeń na terenie powiatu. Siedem interwencji związanych było ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi). Reszta interwencji dotyczyła drzewa z suchymi gałęziami opierającego
się o transformator, złego oznakowania oraz uszkodzonego słupa energetycznego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress