Spotkanie w sprawie wycinki drzew

Obrazek wyróżniający dla wpisu Spotkanie w sprawie wycinki drzew

W obecności Starosty Mikołowskiego Mirosława Dużego, członka Zarządu Powiatu Grażyny Nazar oraz Teresy Macioszek naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska 20 listopada w starostwie odbyło się spotkanie dotyczące wydawania pozwoleń na usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg oraz naczelnicy i pracownicy Wydziałów Ochrony Środowiska gmin powiatu mikołowskiego.

Główne kwestie poruszone w trakcie konsultacji dotyczyły wydawana takich zgód oraz nasadzeń zastępczych.

Obecny na spotkaniu dyrektor PZD Edward Przybysz mówił o monitach ze strony mieszkańców w sprawie usunięcia okazów rosnących przy drogach powiatowych zagrażających bezpieczeństwu  czy też ograniczających widoczność wyjeżdżającym z posesji. Wskazał tutaj ul. Rybnicką w Mikołowie.

Z kolei obecna na spotkaniu naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM w Mikołowie Sabina Winnicka-Mrowiec mówiła iż plany wycinki są kontestowane często przez mieszkańców tych samych ulic, którzy temu się sprzeciwiają.

W trakcie debaty pojawiły się również kwestie przycinek pielęgnacyjnych okazów rosnących wzdłuż dróg jak i nasadzeń zastępczych i miejsc gdzie winny się one odbywać. Nie zawsze, bowiem nowe sadzonki mogą być umieszczane w miejscach, skąd wcześniej drzewa zagrażające bezpieczeństwu zostały wycięte. 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress