Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2020 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 5 listopada 2019 roku do dnia 25 listopada 2019 roku w godzinach pracy urzędu (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2018.2057).

Szczegółowe informacje zamieszczone są na Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mikołowskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu – ogłosznie otwartego konkursu ofert 2020

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress