Konsultacje – rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020

Obrazek wyróżniający dla wpisu Konsultacje – rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018, §5 pkt 1 ust. 3 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 poz. 3626.

Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 23.11.2019 r., a zakończą w dniu 02.12.2019 r. o godz. 24.00.

Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: konsultacjeie@mikolowski.pl .

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.

 

Za Zarząd

Mirosław Duży

Starosta Mikołowski

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/ogloszenia/zawiadomienie-o-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-rozkladu-godzin-pracy-aptek-ogolnodostepnych-na-terenie-powiatu-mikolowskiego-na-rok-2020.html

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress