System informacji o terenie GIS

Obrazek wyróżniający dla wpisu System informacji  o terenie GIS

W związku z przeprowadzaną analizą wykorzystania systemu GIS Urząd Miasta Mikołów przygotował ankietę dla mieszkańców oraz ankietę dla pracowników urzędów i jednostek gmin powiatu mikołowskiego – Partnerów Systemu informacji o terenie GIS.

Ankieta pozwala na weryfikację nie tylko obecnego wykorzystania systemu ale również przekazania uwag co do jego mocnych i słabych stron. Informacje te będą analizowane pod kątem zasadności ewentualnego utrzymania systemu po okresie trwałości projektu lub ewentualnego zaproponowania nowego rozwiązania. Przekazane do tej pory dane pokazują, że system dość szeroko jest wykorzystywany zarówno przez mieszkańców jak i urzędników.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress