PFRON – pomoc finansowa na inwestycje zapewniające dostępność w budynkach wielorodzinnych

Obrazek wyróżniający dla wpisu PFRON – pomoc finansowa na inwestycje zapewniające dostępność w budynkach wielorodzinnych

Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach informuje o realizacji w 2019 r. nowego obszaru A Programu wyrównywania różnic między regionami III – dofinansowanie projektów dotyczących zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Więcej informacji w załącznikach

scan_bdlugajczyk_2019-10-08-08-12-18

scan_bdlugajczyk_2019-10-08-08-11-22

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress