Stop suszy – konsultacje społeczne

Obrazek wyróżniający dla wpisu Stop suszy – konsultacje społeczne

 

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, musimy już teraz przeciwdziałać skutkom suszy. Właśnie powstaje plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej. Jego opracowanie wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych, a także przepisów prawa krajowego (art. 184 ustawy Prawo wodne). Plan przeciwdziałania skutkom suszy będzie miał rangę rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Jego elementem są ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny dotyczący zjawiska suszy. Konsultacje odbywać się będą od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w 15 miastach. Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz terminów spotkań znajdą Państwo na stronie http://www.stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/Ta publiczna debata umożliwi każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag na temat projektu PPSS. Można to zrobić osobiście, listownie albo za pośrednictwem maila poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach: http://www.stopsuszy.pl oraz https://konsultacjesusza.pl/

Projekt PPSS jest dostępny na stronach: http://www.stopsuszy.pl ,https://www.konsultacjesusza.pl/ , http://www.wody.gov.pl, poszczególnych RZGW oraz nahttp://www.bip.gov.pl ,https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/ , http://www.gov.pl/web/gospodarkamorska . Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i wniosków jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez PGW Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia rozporządzenie ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zarejestruj chęć udziały klikając w poniższy obrazek lub TUTAJ http://stopsuszy.pl/formularz-zgloszeniowy-konsultacje-spoleczne-poznan-11-09-2019r/ . http://stopsuszy.pl/formularz-zgloszeniowy-konsultacje-spoleczne-gliwice-20-09-2019r/

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress