Praca dla przyszłych elektryków

Obrazek wyróżniający dla wpisu Praca dla przyszłych elektryków

5 września starosta mikołowski Mirosław Duży oraz Grażyna Nazar członek Zarządu Powiatu podpisali umowę ze spółką Energocenter z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Burego i wiceprezesa Krzysztofa Sapińskiego w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.

Zgodnie z tym porozumieniem spółka umożliwi uczniom klas branży elektrycznej odbywanie nieodpłatnych praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w swoim zakładzie, a także ufunduje uczniom klas patronackich stypendium. Dodatkowo najlepsi będą mieli możliwość podjęcia pracy w zakładzie Energocenter po zakończeniu nauki w ZST. Również nauczyciele ZST będą mieli okazję odbywać nieodpłatnie szkolenia branżowe w zakładzie Energocenter.

Przy podpisaniu dokumentu obecni byli również Iwona Smorz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu starostwa powiatowego oraz Elżbieta Jabłońska dyrektor ZST i Krzysztof Król, kierownik warsztatów szkolnych ZST .

Porozumienie z tą katowicką spółką jest kolejnym, które popisuje szkoła zawodowa z naszego powiatu. Do tej poru ZST ma już zawiązaną współpracę z spółką Famur, która zainteresowana jest pozyskaniem przyszłych pracowników z grona absolwentów techników mechanicznego i mechatronicznego oraz klasy kształcącej przyszłych operatorów obrabiarek skrawających (klasa patronacka). Dla nich Famur funduje stypendia. Kolejnymi pracodawcami, z którymi ZST podpisał umowę są: Gulmech, Wiromet, Magneti Marelli Polska, Push Buttons. Firmy te poszukują dla siebie fachowców wśród uczniów kształcących się w zawodach: mechanika, mechatronika, operatora obrabiarek skrawających, informatyka, techników pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych czy też elektromechanik pojazdów samochodowych.

Podobne umowy z pracodawcami mają podpisane także dwie pozostałe szkoły zawodowe.

W przypadku ZSEiU w Łaziskach Górnych zawarto je z PGG – Polska Grupa Górnicza S. A. Tu porozumienie dotyczy kształcenia przyszłych techników elektryków, górników, mechaników – monterów maszyn i urządzeń, którym PGG oferuje m.in. gwarancje zatrudnienia dla wszystkich uczniów po zdaniu egzaminów zawodowych, stypendia miesięczne dla wszystkich uczniów oraz premię na zakończenie roku szkolnego za uzyskanie dobrych wyników w nauce. ZSEiU ma także zawartą umowę z Tauronem Serwis sp. z o.o, który gwarancje zatrudnienia dla wszystkich absolwentów technikum energetycznego po zdaniu egzaminów zawodowych, a także stypendia miesięczne dla wszystkich uczniów, ( wyższe dla tych, którzy mają średnią powyżej 4,5). Kolejna firma to Bekuplast SA ( dawny ERG) poszukujący operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, która oferuje stypendia miesięczne dla każdego ucznia tej specjalności i możliwość podjęcia pracy w tym zakładzie. Z kolei Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach objęła patronatem klasy kształcące techników logistyków w służbach mundurowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowice zawarł umowy patronackie z JSW – Jastrzębska Spółka Węglowa S. A, która dotyczy klas uczących przyszłych górników i techników górnictwa podziemnego elektryków, techników elektryków, techników automatyków i ślusarzy. Spółka oferuje m.in. stypendia i daje gwarancje zatrudnienia dla absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Kolejne trzy umowy szkoła zawarła z CP Glass S.A. Huta Szkła Orzesze, która poszukuje operatorów urządzeń przemysłu szklarskiego, Śląskim Ogrodem Botanicznym, która dotyczy uczniów kształcący się w zawodach ogrodnik i technik ogrodnik oraz Przychodnią Weterynaryjna Omniwet oferująca m.in. praktyki zawodowe dla uczniów technikum weterynaryjnego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress