Wydarzenia tygodnia 12.08.2019 r. – 18.08.2019 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wydarzenia tygodnia 12.08.2019 r. – 18.08.2019 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu trzech pożarów: torfowiska (na terenie Mikołowa); latarni miejskiej, słomy (na terenie Łazisk Górnych).

Trzydzieści cztery interwencje dotyczyły miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia
to: kolizja drogowa, wypadek drogowy, pomoc policji, zalana piwnica, zanieczyszczona jezdnia (na terenie Mikołowa); złamany konar, przewrócone drzewo (na terenie Łazisk Górnych); węże na posesji (na terenie Orzesza), wypadek drogowy, zalany teren przy szkole (na terenie Wyr). Pozostałe zdarzenia dotyczyły usuwania gniazd szerszeni i os na terenie całego powiatu.

Pięć zgłoszeń okazało się alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały siedem przypadków kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem oraz jeden przypadek kradzieży pojazdu (wykryto dwa przypadki i ustalono dwóch podejrzanych).

Zgłoszono dwa przypadki innych przestępstw kryminalnych. Miał miejsce jeden wypadek drogowy w wyniku którego jedna osoba została ranna.

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano sześciu sprawców w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwadzieścia cztery zdarzenia na terenie powiatu. Szesnaście zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje dotyczyły: uszkodzonej latarni ulicznej, zdarzenia
z monitoringu, zanieczyszczenia jezdni, zerwanego przewodu telekomunikacyjnego, awarii sygnalizacji świetlnej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress