Wydarzenia tygodnia 05.08.2019 r. – 11.08.2019 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wydarzenia tygodnia 05.08.2019 r. – 11.08.2019 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu ośmiu pożarów: śmieci, trawy, samochodu (na terenie Mikołowa); samochodu, trawy, drzewa (na terenie Łazisk Górnych).

Sześćdziesiąt interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: pochylone drzewo, wypadek drogowy, ranne zwierzę, pomoc policji, zalana piwnica, zanieczyszczona jezdnia, uwięziony ptak, żmija na posesji (na terenie Mikołowa); pochylone drzewo, żmija na posesji (na terenie Łazisk Górnych); pochylony słup telekomunikacyjny (na terenie Wyr); pochylone drzewo, papuga na drzewie, pomoc pogotowiu, pomoc policji (na terenie Orzesza); zalane mieszkanie (na terenie Ornontowic). Pozostałe zdarzenia dotyczyły usuwania gniazd szerszeni i os na terenie całego powiatu.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały siedem przypadków kradzieży w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).

Zgłoszono dwa przypadki innych przestępstw kryminalnych oraz odnotowano jedno przestępstwo narkotykowe (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano pięciu sprawców w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwadzieścia jeden zdarzeń na terenie powiatu. Czternaście zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje dotyczyły m.in.: zanieczyszczonej jezdni, doświetlenia miejsca zdarzenia, zalanego mieszkania, awarii wodociągowej, niewybuchu, awarii sygnalizacji świetlnej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress