Stypendia i akty mianowania

Obrazek wyróżniający dla wpisu Stypendia i akty mianowania


30 sierpnia w starostwie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów starosty mikołowskiego. W obecności dyrektorów szkół oraz dwójki rodziców odebrali je stypendyści z I LO, ZST i II LO w Mikołowie oraz ZSP w Ornontowicach. Wyróżnienia wręczał starosta mikołowski Mirosław Duży, członek Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, która jest również członkiem komisji stypendialnej. W jej skład wchodzą również radna Mirosława Lewicka oraz Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, które również były obecne. Tym razem stypendia odebrało 47 uczniów: 28 z I LO im. Karola Miarki, siedmiu z II LO im. Witolda Pileckiego, dziewięciu z ZST, zaś troje z ZSP w Ornontowicach.Stypendium wynosi 1000 złotych.

Tego samego dnia sześcioro nauczycieli: Anna Łukaszek ZSP w Ornontowicach, Grzegorz Nowrot, Robert Uflant i Sylwia Grzyśka (wszyscy z ZST Mikołów) oraz Justyna Wołczko i Paweł Wojtuszek ( oboje z I LO im. Krola Miarki) złożyło ślubowanie i odebrało akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego. Wręczali je starosta Mirosław Duży oraz członek Zarządu Powiatu Grażyna Nazar. Bukiet kwiatów od władz powiatu otrzymała również dyrektor II LO im. Witolda Pileckiego Renata Grzegorczyk świętująca 25-lecie pracy zawodowej.

Pełna list stypendystów

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 7 maja 2019 roku. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego”.

I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie:

Dominik Sabiniok – za wyniki w nauce

Tomasz Żogała – za wyniki w nauce

Emilia Powązka – za wyniki w nauce

Piotr Danielczyk – za wyniki w nauce

Kinga Grabarczyk – za wyniki w nauce

Karolina Wermińska – za wyniki w nauce

Paulina Biela – za wyniki w nauce

Katarzyna Chrobok – za wyniki w nauce

Łukasz Rak – za wyniki w nauce

Julia Olesiak – za wyniki w nauce

Dominik Malczyk – za wyniki w nauce

Julia Spyra – za wyniki w nauce

Martyna Jeleń – za wyniki w nauce

Małgorzata Kapiczak – za wyniki w nauce

Karolina Żogała – za wyniki w nauce

Zuzanna Mamok – za osiągnięcia sportowe

Alexander Broda – za osiągnięcia w nauce

Dominika Świaczny – za osiągnięcia w nauce

Klaudiusz Karolewski – za osiągnięcia w nauce

Wojciech Tąta – za osiągnięcia w nauce

Patrycja Hajduga – za wyniki w nauce

Julia Grońska – za wyniki w nauce

Monika Malcherczyk – za wyniki w nauce

Łukasz Ucka – za wyniki w nauce

Szymon Mosiężny – za wyniki w nauce

Wiktoria Szwerthalter – za wyniki w nauce

Natalia Wojdacz – za wyniki w nauce

Wiktoria Lenczewska – za wyniki w nauce

II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie

Laura Korny – za wyniki w nauce

Rafał Ryguła – za osiągnięcia sportowe

Klaudiusz Gubernat – za wyniki w nauce

Agnieszka Skutela – za wyniki w nauce

Dominika Dudek – za osiągnięcia sportowe

Paweł Spendel – za osiągnięcia sportowe

Zofia Tkocz – za osiągnięcia sportowe

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Michał Niemann – za wyniki w nauce

Grzegorz Pisulski – za wyniki w nauce

Maciej Kurzywilk – za osiągnięcia sportowe

Mateusz Skrzypczyk – za wyniki w nauce

Marcin Widuch – za wyniki w nauce

Kamil Rykowski – za wyniki w nauce

Dawid Nowakowski – za osiągnięcia sportowe

Robert Krysiak – za wyniki w nauce

Szymon Zając – za osiągnięcia sportowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Julia Zapała – za wyniki w nauce

Wojciech Marek Bialucha – za wyniki w nauce

Paweł Michalski – za osiągnięcia w nauce

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress