Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Obrazek wyróżniający dla wpisu Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

W obecnej, powodziowej sytuacji Polski, z całą pewnością ogromne rozlewiska wód rzecznych będą podlegały długiemu opadaniu, a jako woda stojąca, będą stanowiły miejsca namnażania się komarów. Do rozwoju komarów potrzebna jest bowiem woda.

Mimo tego, obecnie nie ma w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez komary regularnie występujące na naszym terytorium, nawet jeśli ich ilość będzie zwielokrotniona w warunkach np. podtopień.

Pomimo braku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej przenoszonej przez komary w Polsce, duże skupiska tych owadów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi oraz zwierząt z terenów zalewowych.

Poniżej podajemy link do pełnego komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego/

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress