Apel w sprawie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Obrazek wyróżniający dla wpisu Apel w sprawie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy była głównym tematem X sesję Rady Powiatu Mikołowskiego, która odbyła się 28 sierpnia 2019 r.

Sytuację na rynku pracy przedstawiła Teresa Miguła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

W trakcie tego samego posiedzenia radni przyjęli apel w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; wprowadzenie surowej polityki karnej, obejmującej także konfiskatę mienia w stosunku do osób nielegalnie gospodarujących odpadami; a także zapewnienie prawidłowego finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie skutecznego usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

W załączniku publikujemy informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy, sprawozdanie z prac Powiatowej Rady Zatrudnienia za 2018 r oraz treść apelu w sprawie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

aktualna sytuacja na rynku pracy

sprawozdanie powiatowa rada 2018

Apelu w sprawie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress