Wydarzenia tygodnia 01.07.2019 r. – 07.07.2019 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wydarzenia tygodnia 01.07.2019 r. – 07.07.2019 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu trzech pożarów: trawy, lasu, pogorzeliska (na terenie Mikołowa).

Trzydzieści dziewięć interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: uszkodzona latarnia drogowa, konar drzewa na drodze, zanieczyszczona jezdnia, wypadek drogowy (na terenie Mikołowa); pomoc w transporcie pacjenta, drzewo na drodze, (na terenie Łazisk Górnych); uszkodzony dach budynku (na terenie Orzesza).

Dziewiętnaście zdarzeń było związanych z usuwaniem skutków wichury z dnia pierwszego lipca. Jedenaście interwencji dotyczyło usuwania gniazd owadów na terenie całego powiatu.

Trzy zgłoszenia okazały się być alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży.

Zgłoszono siedem przypadków przestępstw kryminalnych innych (wykryto oraz ustalono czterech podejrzanych).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwadzieścia osiem zdarzeń na terenie powiatu. Czternaście zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje dotyczyły m.in.: awarii oświetlenia ulicznego, nisko zwisających przewodów, pochylonych drzew, zniszczonych latarni, bójki ulicznej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress