Informacja w sprawie zamknięcia Ośrodka Wczesnej Interwencji

Obrazek wyróżniający dla wpisu Informacja w sprawie zamknięcia Ośrodka Wczesnej Interwencji

Z końcem czerwca działający w Mikołowie Ośrodek Wczesnej Interwencji został zamknięty. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie, który prowadzi placówkę potwierdza, że Ośrodek ten nie otrzymał kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W tej sprawie Zarząd Powiatu Mikołowskiego wystosował 8 lipca pismo skierowane do Piotra Nowaka, Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, którego treść przytaczamy w całości:

Zwracamy się do Państwaprośbą o umożliwienie ponownego złożenia oferty na rehabilitację leczniczą w zakresie świadczeń: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Mikołowie.

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Mikołowie rozpoczął swoją działalność 01.10.1993 roku i razem z Ośrodkiem Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym oraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej tworzy mikołowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od początku swej działalności OWI przeznaczony był dla dzieci opóźnionych w rozwoju psychoruchowym i upośledzonych umysłowo w wieku od 0 do 7 roku życia. Ośrodek udziela wielospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych małym dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem (głównie z grup wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Przez ponad 25 lat swojej działalności Ośrodek Wczesnej Interwencji w Mikołowie objął swoją opieką ponad 5000 dzieci, świadcząc rocznie około 12000 świadczeń (osobodni). Tylko w roku ubiegłym tj. 2018 placówka przyjęła 672 dzieci i wykonała 10613 świadczeń.

Celem Ośrodka Wczesnej Interwencji w Mikołowie jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci oraz zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności.

01 lipca tego roku mikołowska placówka OWI została zamknięta i przez najbliższe 5 lat nie będzie świadczyła usług z powodu braku podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzieci, których rodziców nie stać na prywatną opiekę rehabilitacyjną, są skazane na absolutny brak pomocy w zakresie poprawy ich stanu zdrowia. OWI jest jedyną instytucją oferującą kompleksową rehabilitację dla dzieci na terenie Powiatu Mikołowskiego.

W imieniu wszystkich dzieci, które do tej pory korzystały z usług naszego ośrodka lub będą korzystały prosimy o umożliwienie ponownego złożenia oferty.

Obecnie NFZ ogłosił drugi konkurs na świadczenie tego rodzaju usług, do którego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie przystąpiło. Od jego wyników zależeć będzie, kiedy i w jakiej formie OWI ponownie rozpocznie przyjmowanie małych pacjentów.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress