Informacja Zarządu Powiatu ws. usunięcia odpadów przy ul. Kościuszki 59 w Mikołowie

Obrazek wyróżniający dla wpisu Informacja Zarządu Powiatu ws. usunięcia odpadów przy ul. Kościuszki 59 w Mikołowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie przekazała 31 lipca do starostwa powiatowego pismo dotyczące usunięcia odpadów z posesji zlokalizowanej przy ul. Kościuszki  59 w Mikołowie.

W piśmie sygnowanym przez komendanta KP PSP w Mikołowie brygadiera Damiana Krawczyka zawarto informacje dotyczące odpadów składowanych na terenie tej nieruchomości.

Zgłoszenia takie strażacy odebrali: 19 marca, 17 maja, 14 czerwca oraz 26 lipca a wszystkie dotyczyły składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Przedstawiciele straży pożarnej zapewniają, iż podjęli działania, które doprowadziły do sytuacji, w której nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

(…)„Działania zastępów na terenie składowiska odpadów polegały na: zabezpieczeniu terenu, pobraniu próbek, wykonaniu analiz, pomiarze powietrza za pomocą specjalistycznych urządzeń i mierników oraz zabezpieczenie odpadów plandeką i folią stretch. O podjętych działaniach zostali powiadomieni przedstawiciele Biura Zarządzania Bezpieczeństwem UM Mikołów” – napisano w przesłanym do starostwa piśmie.

Znalazła się w nim również informacja, iż powołani biegli (…) „stoją na stanowisku, że transport do licencjonowanego zakładu zajmującego się utylizacją odpadów powinien odbywać się w szczelnych naczepach bądź cysternach.

Podobna sytuacja dotycząca nielegalnych składowisk odpadów hutniczych miała miejsce na terenie Zabrza, gdzie odpady zostały usunięte przez Urząd Miasta. Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na utylizację odpadów z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego opierając się na informacji KP PSP w Mikołowie podjął stanowisko w sprawie postępowania w przedmiocie nielegalnego składowania odpadów przy ul. Kościuszki 59 w Mikołowie. Treść stanowiska w załączeniu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress