Wydarzenia  tygodnia 13.05.2019 r. – 19.05.2019 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wydarzenia  tygodnia 13.05.2019 r. – 19.05.2019 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu sześciu pożarów: śmietnika (na terenie Mikołowa); lasu (na terenie Orzesza); śmietnika (na terenie Łazisk Górnych).

Czternaście interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia
to: kolizja drogowa, zalana posesja, wypadek drogowy, zerwany przewód telekomunikacyjny, uszkodzona rynna na budynku, zalana piwnica (na terenie Mikołowa); kolizja drogowa, wypadek w pracy,  zalana piwnica (na terenie Łazisk Górnych);  kolizja drogowa, złamane drzewo, zerwany przewód telekomunikacyjny, zalana piwnica (na terenie Orzesza); zabezpieczenie imprezy masowej, zabezpieczenie dachu plandeką, zalana posesja (na terenie Wyr); zalana piwnica, zalana posesja (na terenie Ornontowic) .

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży w tym  dwa przypadki kradzieży z włamaniem i jeden przypadek kradzieży pojazdu.

Zgłoszono jeden przypadek innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono jednego podejrzanych). Ujawniono jedno przestępstwo narkotykowe (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).

Miał miejsce jeden wypadek drogowy w wyniku którego jedna osoba została ranna.

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwadzieścia osiem zdarzeń na terenie powiatu. Jedenaście zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje dotyczyły: zerwanego przewodu telekomunikacyjnego, uszkodzonej nawierzchni drogi, awarii sygnalizacji świetlnej, zapadniętego chodnika, uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej, plakatów wyborczych ograniczających widoczność, kolizji drogowej, zanieczyszczonej jezdni, przewróconego drzewa.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress