O problemach niepełnosprawnych

Obrazek wyróżniający dla wpisu O problemach niepełnosprawnych

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w zorganizowanym 23 maja w Sali Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Mikołowie otwartym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu. Tematem wiodącym były kwestie dotyczące osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli radni zasiadający w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych: Iwona Gejdel przewodnicząca oraz: Barbara Pepke (przewodnicząca Rady Powiatu), Janina Szołtysek (nieetatowy członek Zarządu Powiatu), Henryk Czich, Mirosława Lewicka, Henryk Zawiszowski oraz radni z poza tego gremium: Tomasz Macha i Michał Kopański.

W obradach uczestniczył również Rafał Kwapuliński specjalista ds. osób z niepełnosprawnością, dyrektor PCPR Mirella Banaś, PUP Teresa Miguła oraz DPS Orzesze Jadwiga Krajewska, a także przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi m.in. Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Batut, Rady Seniorów w Mikołowie czy mikołowskiego koła Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W trakcie spotkania przedstawiony został skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która tworzą: Artur Matysiak, Bożena Kolanek, Aleksandra Buczek, Marzena Borucka i Dorota Chmiel. Rozdawano również przygotowany przez starostwo, z myślą o niepełnosprawnych i ich opiekunach informator zawierający najważniejsze dane o szkołach i placówkach pomocowych działających na rzecz tego środowiska, a znajdujących się na terenie powiatu, rodzajach orzeczeń czy ulgach, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

Obecne na spotkaniu osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, wśród kwestii, z którymi muszą się borykać zgłaszali przede wszystkim brak możliwości uzyskania na terenie powiatu mikołowskiego orzeczenia o niepełnosprawności i konieczność wyjazdów do ZUS w Rybniku, co jest znacznym utrudnieniem, bowiem wymaga osobistego stawienia się.

Samorządowcy wyjaśniali, iż kwestia ta była już poruszana i szukano różnych rozwiązań m.in. możliwość przyjmowania mieszkańców naszego powiatu w siedzibie ZUS w sąsiednich Tychów, na co jednak na razie nie uzyskano zgody. Jednak jak przekonywano, nawet nie brak miejsca, czy finanse są tu główną przeszkodą, a deficyt lekarzy orzeczników.

Obecnie co 77 osoba w powiecie mikołowskim jest niepełnosprawna , zaś w skali roku wydaje się około 1200 orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców naszego powiatu.  Wskazano również na konieczność likwidacji barier architektonicznych. Pojawiły się także wątek dotyczący planowanych zmian w ustawodawstwie w kwestii orzecznictwa o niepełnosprawności.

Innym podnoszonym w trakcie dyskusji problemem jest brak psychiatry dziecięcego na terenie powiatu mikołowskiego. Pewnym rozwiązaniem, co prawda dla osób dorosłych jest możliwość skorzystania z pomocy Punktu konsultacyjno – terapeutycznego przy Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie przy ulicy Krawczyka 16. Można w nim uzyskać darmową pomoc psychologa czy skorzystać z sesji terapeutycznej w gabinecie w Mikołowie w każdy wtorek od godziny 10.00 do 18.00 (po wcześniejszym zapisaniu się). tel.: 32 738 09 76,  e-mail: kontakt@cis.mikolow.eu

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress