Nieodpłatna pomoc prawna – warto skorzystać

Obrazek wyróżniający dla wpisu Nieodpłatna pomoc prawna  – warto skorzystać

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W pierwszym kwartale 2019 roku udzielono łącznie 267 porad, w tym 227 porad prawnych i 40 obywatelskich. Należy podkreślić, że pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która złoży stosowne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 32 32 48261.

Nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego. Adwokaci udzielają pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy w Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress