Strajk w oświacie

Obrazek wyróżniający dla wpisu Strajk w oświacie

8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. W powiecie mikołowskim do protestu przystąpiły szkoły średnie: I LO im. Karola Miarki, II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespół Szkół nr 2 Specjalnych przy czym w tej ostatniej placówce egzaminy dla gimnazjalistów odbędą się tak jak wcześniej zaplanowano, bowiem opiekę nad zdającymi zapewniają nie uczestniczący w proteście nauczyciele Dwójki oraz prywatnej szkoły Dual ( zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego określający skład zespołu nadzorującego).

Do protestu przyłączyła się również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Na stronie PPP zamieszczony został komunikat informujący rodziców, aby nie przyprowadzali dzieci na badania w poniedziałek (wtorek), zaś po zakończeniu strajku poradnia skontaktuje się z rodzicami i opiekunami w sprawie nowego terminu badania/wizyty.

Do protestu nie przystąpili nauczyciele najmniejszej szkoły jaką jest Zespół Szkół nr 1 Specjalnych oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

5 kwietnia na stronach internetowych szkół powiatu mikołowskiego zamieszczono informację dyrektorów skierowaną do rodziców opiekunów i uczniów, z której wynika, iż „w związku z możliwą akcją strajkową, do której najprawdopodobniej przystąpi większość pracowników szkół począwszy od dnia 8 kwietnia do odwołania organizacja zajęć dydaktycznych może ulec zmianie”. Jednocześnie w tym czasie szkoła zapewni uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W związku z protestem nauczycieli pracownicy starostwa, którzy nie mogli zapewnić opieki swoim dzieciom mogli przyjść z nimi do pracy, z czego skorzystało około 10 osób. Zapewniono im opieki, posiłek i miejsce do zabawy w jednej z sal Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Poniżej przedstawiamy informacje MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli – 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress