Prawie 500 poborowych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Prawie 500 poborowych

447 poborowych z 465 figurujących na liście z rocznika poborowego stawiło się na wezwanie powiatowej komisji lekarskiej. Z 52 poborowych z roczników starszych stawiło się 16. Tegoroczny pobór w powiecie mikołowskim odbywał się od 20 marca do 10 kwietnia.

Średnio każdego dnia do budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 18 w Mikołowie stawiało się od 29 do 34 osób.  Z rocznika podstawowego nie stawiło się 18 osób, z czego 7 osób należy uznać za usprawiedliwione. Za zdolnych do czynnej służby wojskowej z kategorią A uznano 393 osób, za niezdolnych z kategorią D – 35 osób, a za niezdolnych z kategorią E – 19 osób. Z rocznika starszego nie stawiły się 36 osób. Za zdolnych do czynnej służby wojskowej z kategorią: A uznano 14 osób, za niezdolnych z kategorią D – 2 osoby. Do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się 14 kobiet z 15 wykazanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tychach. Do listy dopisano dodatkowo 1 kobietę. Razem na liście figurowało 16 kobiet.

Za zdolne do czynnej służby wojskowej z kategorią: A uznano 14 kobiet, za niezdolne z kategorią D – 1 kobiety. Na badania specjalistyczne skierowano 70 osób z rocznika podstawowego i jedną z rocznika starszego.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress