Mieszkańcy DPS Orzesze gościli na sesji Rady Powiatu

Obrazek wyróżniający dla wpisu Mieszkańcy DPS Orzesze gościli na sesji Rady Powiatu

24 kwietnia odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Mikołowskiego. Obrady rozpoczęły się od podziękowań dla Lecha Marschalla długoletniego prezesa mikołowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Podziękowania za prawie trzy dekady pracy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, w imieniu władz starostwa i Rady Powiatu złożyli starosta Mirosław Duży oraz przewodnicząca RP Barbara Pepke.

Na ten samej sesji radni mieli okazję gościć mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, którzy zaprezentowali krótki występ ukazujący jak żyją, czym się zajmują i o czym marzą mieszkańcy domu przy ul Traugutta.

Radni zapoznali się także z informacją o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przyjęli sprawozdanie z realizacji w roku 2018 programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na kwietniowej sesji podjęto również uchwałę w sprawie zmiany uchwały z lutego 2019 r, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu.

Radni przegłosowali uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr XLVI/268/2018 Rady Powiatu Mikołowskiego z 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Przyjęto również  apelu w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa Drogi Krajowej nr 81 na odcinku przebiegającym przez dzielnicę Kamionka, w okolicy zjazdu do centrum Mikołowa na wysokości adresu ul. Katowicka 46.

Pełna treść uchwał oraz relacja z sesji dostępna na  http://www.powiatmikolowski.esesja.pl/

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress