Konkurs na najlepszą pracę zachęcającą do udziału w eurowyborach

Obrazek wyróżniający dla wpisu Konkurs na najlepszą pracę zachęcającą do udziału w eurowyborach

Polska Agencja Prasowa organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na najciekawsze prace zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.
plakat_konkurs
„Za niespełna dwa miesiące w Polsce odbędą się eurowybory. Liczymy na to, że przy tej okazji młodzież pogłębi swoją wiedzę o Parlamencie Europejskim i zmobilizuje dorosłych do wzięcia udziału w majowym głosowaniu” – podkreślają organizatorzy.

Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym nie może on być dłuższy niż 10 minut. W przypadku filmu dopuszczalna jest praca zespołowa – grupy znajomych, koła zainteresowań czy klasy.

W maju pięcioosobowe jury wyłoni spośród zgłoszonych trzy najlepsze prace. Zwycięzca otrzyma 7000 zł, laureat drugiego miejsca – 4000 zł, a trzeciego – 2000 zł.

Termin zgłaszania prac mija 30 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.europarlament.pap.pl. Wszelkie pytania można kierować na adres europarlament@pap.pl.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Parlament Europejski 2019” współfinansowanego z programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Minister Edukacji Narodowej objęła konkurs patronatem honorowym.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress