Informacja o opłatach manipulacyjnych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Informacja o opłatach manipulacyjnych
Starosta Mikołowski informuje, iż opłata manipulacyjna w wysokości 2 złotych pobierana za opłaty dokonywane  ( niezależnie od wysokości kwoty) kartą płatniczą w kasie Starostwa nie jest dochodem powiatu. Stanowi ona wynagrodzenie operatora  Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.  z tytułu realizacji i utrzymania systemów (m.in. wyposażenie kasy w  zestaw POS, prowadzenie i przygotowywanie raportów rozliczeniowych).
Z systemu płatniczego z PWPW S.A. korzysta w Polsce 155 urzędów  oraz około 50 delegatur.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress