Wydarzenia  tygodnia 18.03.2019 r. – 24.03.2019 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wydarzenia  tygodnia 18.03.2019 r. – 24.03.2019 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu czterech pożarów: śmietnika (na terenie Mikołowa|); sadzy w kominie (na terenie Orzesza); trawy i śmietnika (na terenie Łazisk Górnych).

Piętnaście interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia
to: wypadek drogowy, uszkodzone poszycie dachowe, zerwane przewody telekomunikacyjne, drzewo na przewodach energetycznych, konar drzewa zwisający nad jezdnią, zalana piwnica, składowane worki typu Big Bag z materiałami niewiadomego pochodzenia (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, pomoc Pogotowiu Ratunkowemu (na terenie Łazisk Górnych); wypadek drogowy, pochylone drzewo nad jezdnią, gniazdo owadów (na terenie Orzesza); kolizja drogowa, zanieczyszczenia na jezdni  (na terenie Ornontowic).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały siedem przypadków kradzieży,
w tym dwa przypadki kradzieży z włamaniem (wykryto czterech i ustalono pięciu podejrzanych).

Ujawniono jeden przypadek przestępstw narkotykowych (ustalono dwóch podejrzanych).

Zgłoszono cztery przypadki przestępstw kryminalnych innych (wykryto oraz ustalono dwóch podejrzanych).

Miał miejsce  jeden wypadek drogowy. w którym jedna osoba została ranna.

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano czternastu sprawców w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwadzieścia jeden zdarzeń na terenie powiatu. Dziewięć zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje dotyczyły: zerwanych przewodów telekomunikacyjnych, przewróconego słupa telekomunikacyjnego, awarii sygnalizacji świetlnej, uszkodzonej latarni, składowanych worków typu Big Bag z materiałami niewiadomego pochodzenia, domu w złym stanie technicznym, spalania śmieci w piecu, braku znaku drogowego.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress