VI Sesja Rady Powiatu

Obrazek wyróżniający dla wpisu VI Sesja Rady Powiatu

27 marca na swym szóstym posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu. W trakcie sesji ślubowanie złożył nowy radny Karol Szyszka, który zastąpił Bartłomieja Marka wybranego na stanowisko wiceburmistrza Orzesza.

Marcowa sesja w głównej mierze poświęcona była sprawom bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mikołowskim stąd obecność komendantów Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Krzysztofa Skowrona oraz KP Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie Damiana Krawczyka, którzy przedstawił stan bezpieczeństwa pożarowego w naszym powiecie. Oba dokumenty dotyczyły roku 2018 i zostały jednogłośnie przyjęte przez radnych. Podobnie jak przedstawiony przez Wiesława Kawalę naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem starostwa powiatowego dokument pn: Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 – 22. W obradach uczestniczył również przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Piotr Domagała, któremu radni zadawali pytania dotyczące możliwości remontów i poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w granicach powiatu mikołowskiego, wskazywano m.in. DW 928, 926 i 925. W sprawie poprawy stanu dróg radni przyjęli również dwa apele. Jeden dotyczył remontu Drogi Wojewódzkiej 928, zaś drugi poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 928 z DK 44.

Na marcowej sesji radni przyjęli m.in. uchwałę dotyczącą zmian w budżecie pozwalającą m.in. na dofinansowanie w 50 procentach zakupu jednego nieoznakowanego samochodu dla KPP w Mikołowie.  Zaakceptowano również projekt dotyczący zasad i trybu przyznawania „Stypendium Starosty Mikołowskiego” w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Zgodzono się na założenie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mikołowie, czy też przyjęto do realizacji program polityki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu mikołowskiego na 2019 rok.

Na marcowej sesji przedstawiony został także zakres działania Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych, który omówił Rafał Kwapuliński oraz Specjalisty ds. Senioralnych – Sabina Grzywok.

Pełna treść uchwał oraz relacja z sesji dostępna na  http://www.powiatmikolowski.esesja.pl/

Od lewej stoją Piotr Domagała przedstawiciel WZD, komendant KPP Mikołów Krzysztof Skowron, przewodnicząca RP Barbara Pepke, komendant KP PSP w Mikołowie Damian Krawczyk oraz starosta mikołowski Mirosław Duży

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress